طراحی CAD

– طراحی و مدل سازی به کمک کامپیو تر (CAD ← computer Aided design ):

تیم طراحی این گروه فنی مهندسی با کمک نرم افزار طراحی سه بعدی  ( CATIA-SOLIDWORK ) قادر به ارائه خدمات زیر می باشد:
  • طراحی ایده های مشتری
  • طراحی  دستگاه های مورد نیاز مشتری
  • مهندسی معکوس قطعات و بهینه سازی آن ها از لحاظ عملکرد و ارائه ی نقشه ی ساخت
  • طراحی قالب های پلاستیک ، فورج ، اکسترود ، دایکست ، لاستیک و ……
  • ایجاد بانک جامع نقشه های قطعات