1398/10/23 \ب.ظ\30 5:28 بعد از ظهر بدون نظر 4- ماشینکاری, 5- ماشین سازی