ساخت و عملیات حرارتی رولیک های خط نورد میلگرد

ساخت پایه کلاف گره زن

ساخت رینگ پوسته زده خط نورد فولاد از جنس استیل

ساخت و عملیات حرارتی تیغ قیچی خط نورد میلگرد