واحد ریخته گری

  • کوره القایی با ظرفیت 400 کیلو 2 عدد جهت ریخته گری فولاد چدن
  • کوره زمینی با ظرقیت 100 کیلو 1 عدد
  • ساخت تولید قطعات به روش کریز از مرکز
  • ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی شامل مس وقلع ، برنز آلومینیوم ، سرب ، آلومینیوم