مشتریان ما

شرکت ایلیا میبد
شرکت آهن و فولاد اردکان
شرکت سیم وکابل فروزان
شرکت شیشه مظروف
شرکت فولاد سرمد ابرکوه
شرکت سیم وکابل یزد
شرکت اروند چرخ رفسنجان
گروه صنعتی بلور کاوه
صنایع دریایی بندرعباس
شرکت جهان فولاد سیرجان
شرکت الیاف گستر
شرکت فولاد آلیاژی ایران
شرکت صنایع لاستیک سیرجان
شرکت ذوب روی بافق
کابلهای مخابراتی شهید قندی
شرکت برق منطقه ای یزد
راه آهن یزد