طراحی CAD
– طراحی و مدل سازی به کمک کامپیو تر (CAD ← computer Aided design ):
تیم طراحی این گروه فنی مهندسی با کمک نرم افزار طراحی سه بعدی ( CATIA – SOLIDWORK ) قادر به ارائه خدمات زیر می باشد:
    1. طراحی ایده های مشتری
    2. طراحی  دستگاه های مورد نیاز مشتری
    3. مهندسی معکوس قطعات و بهینه سازی آن ها از لحاظ عملکرد و ارائه ی نقشه ی ساخت
    4. طراحی قالب های پلاستیک ، فورج ، اکسترود ، دایکست ، لاستیک و ……
    5. ایجاد یانک جامع نقشه های قطعات ایستگاه ها